Reference

1. Študija v letu 2010

 • Priprava vsebinskih in programskih izhodišč za Podravsko regijo za obdobje po letu 2013 ter oblikovanje priporočil za področje projektnega vodenja in razvoja regijskih projektov

2. Svetovalni produkt v letu 2010

 • Nabor projektnih idej za občino na naslednjih področjih:
  1. informacijsko-komunikacijske tehnologije;

  2. invalidi, gibalno ovirani, slepi in slabovidni;

  3. kolesarjenje;

  4. trajnostna mobilnost (celovita ureditev prometa v mestnem jedru);

  5. regionalna akademija;

  6. pritegovanje tujih neposrednih investicij v mesto in regijo;

  7. internacionalizacija poslovanja;

  8. družini prijazna občina;

  9. regionalni inovacijski centri;

  10. funkcionalna regija obrti, turizma in kmetijstva;

  11. regija energetike.

 

3. Svetovalni produkt v letih 2010/2011

 • Priprava celovite prijave projekta za program Evropa za državljane: "FunReg-Policy Net"

 

4. Svetovalni produkt v letu 2011

 • Priprava in izvedba delavnice: Vizija in strategija Mestne občine Maribor 

 

5. Svetovalni produkt v letu 2011

 • Priprava celovite prijave projekta za program Evropa za državljane: "Promoting Citizen Networks and Participation in Regional Development, Competitiveness and Employment" 

 

6. Sodelovanje v projektu: "ET STRUCT - Economic Educational Territorial Structure v letih 2011/2012


7. Okrogla miza: Znanje in naše mesto v letu 2011


8. Svetovalni produkt: Priprava strokovnih izhodišč kot podlag za pripravo izvedbenega dela projekta "FunReg-PolicyNet" v letu 2011


9. Strateško razvojni dokument občine Zreče v letih 2011/2012


10. Strateško razvojni dokument občine Kidričevo v letih 2011/2012

 

11. Svetovalni produkt v letu 2012

 • Oblikovanje metodologije za pripravo regionalnega posnetka stanja za projekt "Health4Growth" financiranega v okviru programa Interreg IVC 

12. Svetovalni produkt v letu 2012

 • "Verifikacija tržnih in poslovnih potencialov ter ocena poslovnih vidikov" v sklopu prepoznavanja in ocene obetavnosti novih programov; Talum d.d., avgust - oktober 2012

13. Svetovalni produkt v letu 2012/2013

 • Tehnična pomoč naročniku pri izvedbi aktivnosti "Komuniciranje z javnostjo", v okviru delovnega sklopa 2 projekta z akronimom SEEMIG, financiranega v okviru transnacionalnega programa Jugovzhodna Evropa 2007 – 2013"

14. Svetovalni produkt v letu 2012/2013

 • Nudenje tehnične pomoči pri izvedbi aktivnosti v okviru projekta Health4Growth, sofinanciranega v okviru programa INTERREG IVC - Izdelava Posnetka stanja - poročila o trenutnem stanju Podravske regije na področju zdravja ter identifikacija in izbor dobrih praks na področju zdravja v Podravju, priprava srečanja platforme deležnikov Podravja, priprava skupnega poročila Posnetkov stanja in dobrih praks vseh sodelujočih regij v projektu in podpora pri pripravi strokovnega dela sestanka projektnega partnerstva
 

Naziv podjetja:
Palemid
Svetovanje, raziskovanje
in izobraževanje d.o.o.


Sedež podjetja
Ulica, hišna številka:

Terčeva ulica 61

Poštna številka in kraj:
2000 Maribor

Geografski koordinati:
E 15.64109 | N 46.57655


Poslovni prostori
Ulica, hišna številka:

Titova cesta 8

Poštna številka in kraj:
2000 Maribor

Geografski koordinati:
E 15.66416327 | N 46.56241687


Občina/upravna enota: Maribor

Davčna številka: 13172956

ID zavezanca za DDV:
SI13172956

Matična številka: 3768074

IBAN:
SI56 0417 3000 1707 394,
Nova KBM


Telefon:
059 178 882 | 059 178 883

Fax: 059 178 880

GSM: 041 735 448


E-pošta: info@palemid.si

Splet: www.palemid.si

Peta dimenzija
 izdelava spletnih strani